Innovation och utveckling

Temadag 15/4  Innovation och utveckling

Ett tiotal intresserade studenter samlades i Gula Villan vid Stockholms Universitet för att ta del av studentpanelens temadag innovation och utveckling vars syfte var att uppmärksamma innovationer som ett första steg för att lösa vardagliga påfrestningar som befolkningen i utvecklingsländer konfronteras med.

Först ut var Per Juth från Swedfund som betonade att ekonomisk tillväxt är nyckeln till hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. Förutsättningarna för en ekonomisk tillväxt är nya, produktiva och växande företag. Genom att företag drar nytta av Swedfunds kunskap om investeringar i utvecklingsländer med syfte att driva lönsamma affärer, kan de samtidigt bidra till fattigdomsbekämpning.

Petra Wadström från Solvatten AB presenterade sin innovation, en behållare som med hjälp av solenergi och UV-ljus gör förorenat vatten drickbart. Vattnet i utvecklingsländer måste kokas för att bli drickbart, för att koka vatten eldas ved som kostar tid och pengar. Solvattenbehållaren, som rymmer 10 liter, fylls med vatten och får stå i solen mellan 2-6 timmar. Solens UV ljus omvandlas till infrarödljus som dödar bakterier och mikroorganismer, samt värmer upp vattnet. Vattnet blir drickbart när en indikator visar grönt.

Rent vatten minskar sjukdomar och innovationen är miljömässigt hållbar då utsläppen och skogsskövlingen minskar i takt med vedeldningen. Ungefär tio stora träd per familj och år sparas, och Solvattenbehållaren håller i ca 5 år. Denna innovation är även viktig för kvinnans roll, som i många länder traditionellt står för familjens vattenförsörjning. Solvattenbehållaren är inte heller beroende av teknisk support och människor kan själva kontrollera sin vardag.

Thomas Bjelkeman från AKVO arbetar för att biståndsgivare ska få välja vilka projekt de vill investera i, samt få en större inblick i hur deras pengar används, se tydligare resultat och följa projektens utveckling på webben. Projekten handlar främst om att investera i vatten- och sanitetsprojekt för att hjälpa människor i utvecklingsländer att bli friskare och produktivare.

Josée Butera Akayezu från Rwanda presenterade en del av IT/ICT projektet som finansieras genom Spider Center i samarbete med KTH. Carenet Rwanda Project handlar om att etablera konferenser och streamingtjänster mellan länder för att dela med sig av kunskaper om hälsa, infrastruktur, etc. Smal forskning vid enskilda universitet och experter på ett visst område kan på så sätt sprida forskningen runtom i landet och världen. Denna utveckling minskar människors behov av att resa för att delta vid konferenser och ta del av denna kunskap/forskning.

Amos Nungo från Tanzania presenterade den andra delen av projektet som består av att utveckla tillgången av bredband till jordbruksområden genom att utnyttja redan existerande infrastruktur. Målet med detta projekt är att förbättra servicen genom att göra information enkel och tillgänglig inom områden som hälsa, utbildning och lokalt styre.

Temadagen bidrog till många nya infallsvinklar när det gäller innovationer för att förbättra den vardagliga situationen för människor i utvecklingsländer. Innovationer som vi tar för givet i vår egen vardag.

Houshik Shahi
15 april 2010

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer