Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.parlforum.org/

När och omfattning:

Hösten 2011

Info om praktikarbetsplatsen:

Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor är ett internationellt nätverk för parlamentariker med syfte att erbjuda en plattform för dialog, informationsutbyte och avancemang av den parlamentariska nedrustnings- och lätta vapen-agendan och därigenom begränsa spridningen av dess vapen. Forumets konkreta uppgifter är framför allt att stödja parlamentariker i deras lätta vapen-relaterade arbete, men också att verka för en utveckling av den internationella lätta vapen-agendan, samt att tillhandahålla en mötes- och diskussionsplats för parlamentariker och representanter för civila samhället, regeringsföreträdare och internationella organisationer. Nätverket förenar mer än 200 parlamentariker, regeringsföreträdare och internationella organisationer från ca 60 länder i Latinamerika, Afrika och Europa.

När?  Hur länge? Omfattning?
Tillsatt för hösten 2011

Vad innebär praktiken?
Forumet kommer anordna flera större parlamentarikerkonferenser under våren. Inför och under dessa kommer en rad uppgifter att tilldelas praktikanten. Exempel: ta fram information och utveckla mötesdokument/policydokument inom särskilda ämnesområden, skriva tal och rapporter samt vissa administrativa uppgifter.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Studier i statsvetenskap, juridik, internationella relationer, internationell ekonomi och/eller freds- konflikt- eller utvecklingsfrågor. Kunskaper i och intresse för internationella säkerhetsfrågor. Mycket goda kunskaper i engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter
Kunskaper i tredje språk. Inför denna termin skulle arabiska eller franska var särskilt intressant. Inte enbart tal utan även i skrift.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser