Sida, PROGSAM/Regionala Asien teamet

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2010 - sex månader, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Regionala Asien teamet arbetar med regionalt samarbete i Asien (fokus Sydostasien) samt med bilateralt samarbete med Burma, Sri Lanka, Nordkorea och Östtimor. Det regionala arbetet bedrivs huvudsakligen  inom tre samarbetsområden; Miljö och naturresurser; Hållbar samhällsbyggnad; Demokrati och Mänskliga rättigheter.

När? Hur länge? Omfattning?
Slutet på augusti, 5 månader, heltid.

Vad innebär praktiken?

  • Bistå i teamets insatshantering, med särskilt fokus på avslutande av insatser (framtagande av utkast till Sidas slutbedömning som avhandlar genomförande, resultat, lärdomar samt hantering av eventuella utestående frågor). I insatshanteringen ingår även bedömning och beredning av insatser samt systematisk uppföljning och dialog under insatsernas genomförandefas.
  • Tillsammans med teamet vidareutveckla ett multidimensionellt arbetssätt, inom vilket synergier mellan miljö/klimat och demokrati/mänskliga rättigheter tydliggörs och utnyttjas.
  • Bistå i teamets verksamhetsplanering för 2011, samt uppföljning av verksamhetsplan 2010.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Kunskaper om miljö, klimat eller demokrati och mänskliga rättigheter. Van vid självständigt arbete.

Meriterande kompetens/erfarenheter
Tidigare administrativt och analytiskt arbete, samt erfarenheter från andra länder (resor, gärna i Asien, volontärarbete, studier, MFS-projektarbete).

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser