Kultur i biståndet?

23 november, 2010 - kl. 09:30 till 12:00

Finns det någon plats för kultur i det internationella utvecklingsarbetet?

Vilka är de politiska riktlinjerna i Sverige och Europa? Vad är det för sorts kulturverksamhet som kan bidra till att uppfylla de politiska målen om minskad fattigdom, demokrati och mänskliga rättigheter? Hur kan vi använda kultur som ett verktyg i det internationella utvecklingssamarbetet? Vilken roll kan kulturlivet spela i Sverigefrämjandet?

Föreningen för Utvecklingsfrågor och Farhang bjuder med stöd av Sida in till ett seminarium där vi vill belysa dessa frågor. Aktörer från kulturområdet bidrar med konkreta exempel och diskuterar tillsammans med representanter för utrikes- och kulturpolitik hur vi kan utveckla kulturella aktörers roll i utvecklingsarbetet.

Medverkande:

Anita Theorell – fd. chef Sidas Kulturenhet.
Kurt Bratteby – Chef avdelningen för relationsskapande Svenska Institutet.
Teshome Wondimu – Verksamhetsledare SELAM.
Lisa Fredriksson – Tf Chef Sidas avdelning Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Mika Romanus – Enhetschef Konst och Kultur på Kulturrådet.
Pia Hallonsten – Policyspecialist Sida, avdelningen för Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Rani Kasapi – Uppdragsledare internationella produktioner Riksteatern.
Tomas Brundin – Kansliråd vid UD:s enhet för utvecklingspolitik.
Åsa Lundmark – Chef avdelningen för projekt och presentationer, Svenska Institutet.
Mikael Schultz – Kansliråd enheten för Kultur och Kulturskapares villkor, Kulturdepartementet.
Moderator: Maria Lewenhaupt

Hållpunkter:

09.30 – 10.10 Internationellt utvecklingssamarbete: mål, metoder och kulturens plats

10.10 – 10.25 Fika och mingel

10.25 – 11.15 Kultur som verktyg i det internationella utvecklingsarbetet? Hur mäta effekten av kulturprojekt?

11.15 – 11.25 Fika och mingel

11.25 – 12.00 Hur går vi vidare?

Var: Hörsalen SIDA, Valhallavägen 199 (t-bana Karlaplan)
Information: Kistaworldmusic

OBS. Obligatorisk anmälan, skicka ett mail till oss på tomaj@farhang.nu snarast. Begränsat antal platser i lokalen. Det går bra att närvara på del av seminariet. För frågor och anmälan, kontakta Tomaj Keyvani på 073-522 44 30 eller tomaj@farhang.nu. Se även www.farhang.nu.

Välkommen!

Dela det här:
Publicerat i Kalender