Liberia Dujar Association

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://liberiadujar.org/se/default.asp

När och omfattning:

Våren 2011

Info om praktikarbetsplatsen:

Liberia Dujar Association (LDA) är en icke-politisk och icke-religiös medlemsbaserad biståndsorganisation som driver ett långsiktigt utvecklingsprogram i Liberia. LDA-Sweden samverkar med sin lokala partner LDA-Liberia. För närvarande bygger vi upp statliga skolor, driver en skola och ska snart öppna en teknisk yrkesskola. Vi sprider också information om hiv & aids och om demokrati och mänskliga rättigheter. LDA får bidrag från Sida, Forum Syd och Radiohjälpen samt från företag och privata givare. Vi sitter i Solidaritetshuset i Stockholm tillsammans med bland annat Svalorna Latinamerika och Afrikagrupperna.

När? Hur länge? Omfattning?
Tillsatt för våren 2011

Vad innebär praktiken?
Exempel på arbetsuppgifter:
– Stöd i beredning, genomförande, uppföljning och rapportering av biståndsinsatser.
– Föreningsadministration
– Delta i andra arbetsprocesser på avdelningen.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Studier kopplade till utvecklingsfrågor och mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet av ideellt engagemang.

Meriterande kompetens/erfarenheter
Erfarenhet av administrativt och analytiskt arbete, samt erfarenheter från andra länder (resor, gärna i Afrika, volontärarbete, studier, MFS-projektarbete).
Erfarenhet av ekonomihantering.
Kunskap om Liberia.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser