Global Medical Organisation, Stockholm

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.globalmedical.se

När och omfattning:

Våren 2011 - deltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Global Medical Organization (GMO) är en icke-vinstdrivande svensk organisation som grundades 2009. GMO har ett växande nätverk av sjukhus, kliniker, läkare och sjuksköterskor i Skandinavien inom olika medicinska specialistområden. För närvarande är specialister från Karolinska universitetssjukhuset och Lunds Universitetssjukhus engagerade i arbetet.

Organisationens ambition är att etablera en långsiktig kunskapsöverföring på specialistnivå för låginkomstländer på det medicinska området. Det långsiktiga målet är att skapa förutsättningar för fattiga länder att vara självförsörjande inom vissa etablerade medicinska områden för att kunna förbättra fattiga människors hälsa.

Samarbete med Rwanda har formaliserats genom ett ramavtal mellan GMO och Hälsoministeriet i Rwanda från april 2010. En förstudie för ett flerårigt samarbete gjordes i december 2010. Samarbetet kommer att omfatta tre projekt som kallas ”Open Hands”, nämligen: Förberedande arbete för spädbarnskirurgi, utbildning inom gynekologi och obstetrik samt utbildning inom hematologi och onkologi.

GMO kommer att rekrytera medicinsk personal, som är kompetent att utbilda specialister i Rwanda inom dessa områden. GMO ska också förbereda och utbilda personalen innan respektive uppdrag börjar. Uppdragen kan löpa på mellan en vecka och flera månader och utföras både i Rwanda och på ordinarie arbetsplats i Skandinavien. Projekten kan också komma att bjuda in specialister under utbildning från Rwanda för auskultation vid svenska sjukhus. En del av projekten kommer att bestå av rådgivning på patientnivå och konkret utbildning via videolänk, telefon och e-post.
Enligt ramavtalet kommer Rwandas hälsoministerium att betala för reskostnader och traktamenten mm för de besökande specialisterna i Rwanda medan GMO står för utbildning, administration och övriga personalkostnader. Samarbete har etablerats mellan GMO och Proffice Care i Stockholm, vilket kommer att ge GMO tillgång till bl. a. utbildningslokaler och medicinska nätverk. GMO har kontakt med flera andra organisationer och företag som är intresserade av att finansiera delar av verksamheten. Dessa kontakter ska bearbetas och formaliseras under 2011.

När? Hur länge? Omfattning?

Februari 2011, 3-5 månader, deltid

Vad innebär praktiken?
Praktikplats 1: Assistera i organisationens administrativa uppbyggnad med t ex system för medlemskontakter, inklusive hemsidan, arkiv för korrespondens samt med administrativt stöd till projektledarna.

Praktikplats 2: Assistera i ”fund raising”-aktiviteter. I detta kan ingå att ordna informationsmöten, ta fram bild- och textmaterial, arbeta med kartläggning av potentiella sponsorer, t ex göra en bruttolista på potentiella sponsorer och sedan ringa samtal för att boka upp möten och hålla kontakt med styrelsens medlemmar angående detta.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Praktikplats 1: Utbildning på universitetsnivå (minst ett år) inom samhällsvetenskap, gärna med kunskaper i media och kommunikation. Ordningssinne. Goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska.

Praktikplats 2: Utbildning på universitetsnivå (minst ett år), gärna marknadsföring, sociologi, media eller liknande områden. God kommunikations- och argumentationsförmåga.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Förmåga att utforma och underhålla webbaserade hemsidor. Erfarenhet från utvecklingsländer, gärna Afrika.
Läsa och tala franska (skriva är inte nödvändigt), erfarenhet från föreningar med liknande verksamhet.

Övrig information
Föreningen disponerar kontorslokal i Alvik i Stockholm där huvuddelen av arbetet kommer att bedrivas. Praktikant 1 kommer att ha Arne Ström som handledare. Praktikant 2 kommer att ha Britt-Marie Boudrie som handledare.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser