Sidas enhet för Ekonomi och Statistik

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2011

Info om praktikarbetsplatsen:

Praktiken är förlagd till enheten för ekonomi och statistik (EKOSTAT) som är en del av avdelningen för Verksamhetsstyrning och Intern Service som ansvarar för Sidas styrning, juridisk rådgivning, dokumenthantering och ekonomiadministration. Arbetet innebär ett nära samarbete med ledningen inom Sidas GD-sekretariat samt Utrikesdepartementet, och praktikanten kommer att få goda möjligheter att arbeta verksövergripande samt erhålla gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

Enheten för ekonomi och statistik består av 24 personer och ansvarar för Sidas ekonomistyrning, redovisning, utbetalningar, bokslut och statistik. Detta inkluderar ansvar för de finansiella delarna av årsredovisningen samt statistiktabeller över Sidas samlade verksamhet.

När? Hur länge? Omfattning?
Tillsatt för hösten 2011

Vad innebär praktiken?
Praktikanten kommer att delta i arbetet med Sidas statistik där sammanställning och rapportering av Sveriges samlade statistik till OECD/DAC, OpenAid och IATI (International Aid Transparency Initiative) är en del av arbetet. En annan del är att i samarbete med ansvariga för Årsredovisning och Resultatbilaga ta fram statistiskt underlag för rapporteringen. Kvalitetssäkring av statistiken är en tredje och viktig del av arbetet. Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter:
Studier kopplade till samhällsplanering och/eller offentlig förvaltning med mer än 30 nya universitetspoäng i statistik. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenheter av utredningar och självständigt arbete.

Meriterande kompetens/erfarenheter:
Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser