LO-TCO Biståndsnämnd – Informationsavdelningen

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2011

Info om praktikarbetsplatsen:

LO-TCO Biståndsnämnd är en ideell förening bildad av LO och TCO. Målet för våra projekt är att främja utvecklingen av fria och demokratiska fackliga organisationer i Afrika, Asien och Latinamerika samt i Central- och Östeuropa. Genom detta vill vi stärka de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och människors möjlighet till försörjning runt om i världen. LO-TCO Biståndsnämnd informerar även i Sverige om det fackliga utvecklingssamarbetet och om begreppet Decent Work (att en förutsättning för att bekämpa världens fattigdom är att människor har ett arbete och får en lön de kan leva på), bland annat genom lunchmöten, hemsida och tryckt material. I detta samarbetar vi med Fairtrade, Rena Kläder och Schyst resande.

När? Hur länge? Omfattning?
Tillsatt för hösten 2011

Vad innebär praktiken?
Att aktivt delta i arbetet på informationsavdelningen och bl a skriva texter till hemsidan, göra researcharbeten, hjälpa till vid aktuella arrangemang (lunchmöten, konferenser, utbildningar) och göra mindre utvärderingar.

Önskvärd kompetens/ erfarenheter
Studier i information/journalistik och/eller statskunskap/IR. Goda stilistiska kunskaper i svenska samt intresse för demokrati och MR-frågor, gärna med inriktning på arbetsliv och handel.

Meriterande kompetens/erfarenheter
Facklig erfarenhet/intresse

Övrig information
Eftersom vi sitter i samma lokaler som Rena Kläder och Schyst resande kan praktiken även innefatta några dagar hos dem.

Besök sidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser