Resultatstyrning i biståndet: Kan ”obsessive measurement disorder” undvikas?

10 maj, 2011 - kl. 14:30 till 17:30

Begreppet Obsessive Measurement Disorder myntades av Andrew Natsios, f.d.chef för USAID, i en rapport om det amerikanska biståndet. Natsios menar att kvalitet och nytänkande i utvecklingsprogrammen får stryka på foten när biståndsbyråkratins mät- och kontrollhysteri tar över. De utvecklingsprogram som har störst förändringspotential, är de som är svårast att mäta resultaten av – och tvärtom. Även i Sverige har resultatagendan ifrågasatts: Trots goda intentioner, levererar den verkligen några resultat? Och riskerar vi att få ett förutsägbart bistånd som är lätt att mäta men som skapar små förändringar för människor som lever i fattigdom? Forskare och praktiker ger sin syn på problematiken och idéer om hur vägen framåt bör se ut.

Program

Del 1: Fyra inbjudna gäster ger sin syn på erfarenheterna av resultatstyrning

Rosalind Eyben, Research fellow på IDS (Institute for Development Studies) i Sussex, ger en antropologs perspektiv på hur biståndsarbetare relaterar till resultatstyrningsagendan, och ibland lyckas producera resultat trots resultatmatriserna, samt talar om vikten av processer och relationer för att åstadkomma förändring.

Tore Ellingsen, Nationalekonom på Handelshögskolan i Stockholm som studerar motivation. Han förklarar varför styrning med hjälp av kontroll och ekonomiska belöningar ibland misslyckas.

Daniel Tarchys, professor em. i statsvetenskap vid Stockholms Universitet, berättar om arbetet kring ”mål och resultat” i Riksbankens Jubileumsfonds områdesgrupp med detta namn (”MOR-gruppen”).

Jan Bjerninger, tidigare chef för Sidas avdelning för långsiktigt programsamarbete, delar med sig av sin erfarenhet av resultatstyrning i biståndet i praktiken.

Del 2: Paneldiskussion
Givet erfarenheterna, hur ser vägen framåt mot en bättre resultatagenda ut?  I panelen medverkar:
Joakim Molander
, Utvärderingschef, Sida
Ulrika Modéer, Policychef, Diakonia
Janet Vähämäki
, Doktorand, Uppsala Universitet
representant från Utrikesdepartementet, mer info inom kort

Seminarium den 10 maj kl 14.30-17.30 (fikastund 14.30-15.00)
Plats:
Myntkabinettet (Slottsbacken 6, T-Gamla Stan).
Moderator: Göran Holmqvist, Nordiska Afrikainstitutet.

Seminariet hålls på engelska.

Obs! Seminariet är nu fullsatt. För mer information kontakta fuf@fuf.se. Välkomna!

Dela det här:
Publicerat i Kalender