FUF på Development Day

FUF fanns under onsdagen med på Development Day på Södertörns Högskola med bokbord, en godisskål och nystruken FUF tröja. Vi pratade oss varma om FUF: s viktiga roll i debatten kring internationellt utvecklingssamarbete och globala frågor med engagerade och nyfikna Södertörn studenter.

Biståndsdebatten.se, FUF-bladet, FUF fåtöljen och större seminarier samt utbytes/ungdomsprojektet Use Your Right To Act! nämndes alla som exempel på hur FUF jobbar hårt för att sprida och synliggöra debatt på olika sätt!

Vi kan mycket stolt meddela att det som under Development Day var mest popluärt bland de studenter vilka är engagerade i eller intresserade av globala utvecklingsfrågor och svängde förbi vårt bord var FUF: s praktikbank och möjligheterna att genom denna söka praktik på internationella arbetsplatser. Det var under hela dagen en tät ström av nyfikna och intresserade och intresselistan blev snabbt full. FUF har med denna praktikbank en unik position och erbjuder en mycket attraktiv tjänst för studenter som söker arbetslivserfarenhet i form av praktik!

Vi hoppas och tror att vår närvaro under Development Day bidrog till att sprida ordet om FUF, den viktiga roll vi har rörande utvecklingsfrågor och den för studenter ovärderliga möjligheten att genom FUF söka praktik!

Efter lunch hade Gunnar Rundgren ordet i en av skolans större föreläsningssalar. Gunnar är grundare av KRAV och har en lång erfarenhet av ekologisk odling bakom sig. KRAV har en igenkänning på 98 % i Sverige, vilket är ungefär samma igenkänning som McDonald’s har. Han pratade mycket i kontraster, slow food möter fast food, lokalt möter ekologiskt icke-lokalt, vägde för- och nackdelar osv.

Han berättade att han inte skulle kunna förespråka något som ”sustainable devlopment”, som nu är så hett, utan menar att allt endast fungerar till en viss gräns, KRAV som exempel, har gjort sitt och nu behövs nya idéer och lösningar.

Det pratades ogärna om lösningar, Rundgren kritiserade hellre det system vi lever i idag som han menar suger ut och förstör samhället. Civilsamhället och individerna behövs, enligt Rundgren, för en förändring på den bedrövliga situation världen idag befinner sig i. Att endast låta ekonomiska signaler sköta marknaden idag är livsfarligt, det är inte det som ska sköta vår planet utan det är vi som lever på och av den. Vi måste förstå att staten och marknaden inte är de enda aktörerna på marknaden idag, ”det finns fler, för vi finns ju, och vi kan tillsammans förändra”.

 

Caroline Daly, Styrelseledamot i Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF
Camilla Göth, redaktionsmedlem i FUF-bladet

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer