Sida och biståndets framtid – samtal med Charlotte Petri Gornitzka

26 maj, 2011 - kl. 18:00 till 20:00

FUF träffar Sidas nya generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka med medarbetare för att diskutera hur Sida efter omstruktureringen skall ta sitt ansvar som genomförare av svensk biståndspolitik.
Nya aktörer syns inom biståndspolitiken. Etableringen av vertikala fonder finansierade av privata intressen och stiftelser ger nya spelregler.

Hur ska Sida navigera i denna nya verkligen, där kravet på samverkan med andra politikområden samtidigt ökar?

En allt större andel av det bilaterala biståndet omfattar stöd till länder som just genomgått konflikter, är mitt uppe i dem eller vill förebygga dem. Att denna form av bistånd engagerar nya aktörer som militär och polis gör gränsdragningsfrågorna mellan bistånd och säkerhetspolitiska åtgärder svåra att dra.

Hur skall Sida hantera dessa svåra frågor med bibehållande av de biståndspolitiska målen och kraven på att visa resultat?

Hur hanterar Sida de ökade kraven på resultatredovisning utan att ta initiativ och ansvar från den mottagande partnern?

Hur ser den framtida samverkan ut mellan Sida och civila samhället, som betonas alltmer i diskussionen om utveckling och bistånd?

Det och mycket mer diskuteras i ett samtal lett av Lennart Wohlgemuth, styrelsemedlem i FUF och gästprofessor på Göteborgs universitet och Noak Löfgren, som driver Biståndsdebatten.se i FUF: s regi.

Obligatorisk anmälan till fuf@fuf.se
Myntkabinettet, Flygelsalen
26 maj kl. 18-20

Dela det här:
Publicerat i Kalender