Sida – enheten för uppföljning och utvärdering

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se/Svenska/

När och omfattning:

Hösten 2011

Info om praktikarbetsplatsen:

Praktiken är förlagd till Enheten för uppföljning och utvärdering (UTV) vid Avdelningen för verksamhetsutveckling. UTV har totalt sju medarbetare. UTV är Sidas interna utvärderingsfunktion som ansvarar för att strategiska områden inom det svenska utvecklingssamarbetet utvärderas. Sidas utvärderingsverksamhet har två huvudsyften: lärande och rapportering. Rapporteringsfunktionen innebär att utvärderingarna används i redovisning av utvecklingssamarbetets resultat i både Sverige och samarbetsländer. Lärandefunktionen tillgodoses genom kommunikation både under och efter utvärderingsprocesserna. Lärdomar från utvärderingar används för att förbättra biståndets relevans och effektivitet. UTV har också ansvar för Sidas system och metoder för resultatuppföljning på insatsnivå (projekt och program i biståndet).

När? Hur länge? Omfattning?
Tillsatt för hösten 2011

Vad innebär praktiken?
Arbetsuppgifterna fokuseras kring uppföljning och utvärdering.
•    Bidra till någon av de pågående utvärderingsprocesserna.
•    Ta fram statistik och data i samband med utvärderingar.
•    Medverka och bidra till samordning och kommunikation mellan Sida HQ och ambassader/fältkontor avseende uppföljning-, utvärdering- och resultatsarbete och frågor.
•    Arbeta med UTVs publikationer och publikationsdatabas.
•    Bidra till samordning av seminarier.
Utöver ovanstående arbetsuppgifter kommer praktikanterna även att ha arbetsuppgifter i samband med introduceringen av Sidas nya insatshanteringssystem, samt vid behov bistå enheten i övriga uppgifter.
Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier, workshops och föreläsningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Sökande praktikant bör ha genomfört större delen av ett program med samhällsvetenskaplig eller ekonomisk inriktning. Kunskap och intresse i frågor kring utvecklingssamarbete välkomnas, särskilt de frågor som UTV ansvarar för. Arbetet kräver god förmåga att sammanställa och analysera information samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska och gedigen kompetens i Microsoft Office.

Meriterande kompetens
Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information
Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser