Sida – Reform- och selektivt samarbete

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se/Svenska/

När och omfattning:

Hösten 2011

Info om praktikarbetsplatsen:

Reformsamarbete i Europa handlar om att stötta länder att närma sig EU.  Ansvar för Sidas selektiva samarbete, det vill säga samarbete inom prioriterade områden med länder där det ordinarie biståndet fasas ut, ligger också på avdelningen liksom Östersjöteamet. Tio samarbetsstrategier i Europa och sju strategier för selektivt samarbete i Afrika och Asien ligger till grund för verksamheten.

Vad innebär praktiken?
Pröva på berdning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser, analys, sammanställningar, informationsmaterial, koordinera möten och processer, internt kvalitetsarbete

När? Hur länge? Omfattning?
Tillsatt för hösten 2011

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Studier kopplade till utvecklingsfrågor, EU-frågor, internationella relationer, svenska och engelska, dataprogram

Meriterande kompetens
studier/arbete om EU, rättighets- och förvaltningsfrågor, frivilligarbete, erfarenhet från och intresse för någon av regionerna som avdelningen arbetar med.

Övrig information
Praktiken är en del av utbildningen och praktikanten ska vara inskriven vid högskola/universitet, som han/hon också är försäkrad genom. Ansökan sker genom FUF.

Besök sidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser