Sida – Metodenheten

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se/Svenska/

När och omfattning:

Hösten 2011

Info om praktikarbetsplatsen:

Två praktikanter sökes. Praktiken är förlagd till Sidas Metodenhet, som består av 10 personer, och är en del av Avdelningen för Verksamhetsutveckling (VU). Enheten ansvarar huvudsakligen för förvaltningen och utvecklingen av huvudprocesserna för metod och insatshantering inom Sida, samt förvaltningen och utvecklingen av myndighetens metodarbete avseende anti-korruption, revision och biståndseffektivitet. Utöver frågor kring biståndseffektivitet och anti-korruption ges praktikanten goda möjligheter att arbeta med andra frågor inom enhetens löpande verksamhet och kan vid praktikperiodens slut räkna med att ha erhållit gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

När? Hur länge? Omfattning?
Tillsatt för hösten 2011

Vad innebär praktiken?
Metodenheten söker två praktikanter till hösten 2011. Arbetsuppgifterna fokuseras antingen kring biståndseffektivitet eller anti-korruption. Sökande ombeds  att ange vilken av de två praktikplatserna de är intresserade av.
1) Arbetsuppgifter för praktikant inom biståndseffektivitet
•    Delta i Sidas metodutvecklingsarbete kring biståndseffektivitet
•    Delta i arbetet med att sammanställa och analysera kvantitativ och kvalitativ information från Sidas programländer som en del av uppföljningen av myndighetens arbete för ett effektivare bistånd.
•    Bidra till att ta fram underlag inför högnivåmötet i Busan i december 2011.
2) Arbetsuppgifter för praktikant inom anti-korruption
•    Delta i Sidas metod- och policyarbete kring anti-korruption
•    Medverka och bidra till Sidas interna utbildningar inom anti-korruption
•    Genomföra/bidra till omvärlsdbevakning, sammanställning av information och kommunikation på området
•    Medverka i och bidra till samordning och kommunikation mellan Sida HQ och ambassader/fältkontor avseende anti-korruptionsarbete
Utöver ovanstående arbetsuppgifter kommer praktikanterna även att ha arbetsuppgifter i samband med introduceringen av Sidas nya insatshanteringssystem, samt vid behov bistå enheten i övriga uppgifter.
Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier, workshops och föreläsningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Sökande praktikant bör ha genomfört större delen av ett program med samhällsvetenskaplig eller ekonomisk inriktning. Kunskap och intresse i frågor kring utvecklingssamarbete välkomnas, särskilt de frågor som Metodenheten ansvarar för. Arbetet kräver god förmåga att sammanställa och analysera information samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter
Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information
Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser