Solidariska band – biståndet till Chile 1970-2010

24 augusti, 2011 - kl. 18:00 till 19:30

Avsikten med denna text a?r att synliggo?ra 40 a?r av utvecklingssamarbete med Chile. En stor del av denna historia a?r oka?nd, speciellt fo?r den svenska allma?nheten. Under diktaturen ga?llde det att fa? fram ett effektivt sto?d pa? ett diskret sa?tt och med la?g profil. Nu kan tystnaden brytas.

Så skriver författaren Anna-Karin Gauding i en nyutkommen bok om 40 års biståndssamarbete med Chile. I uppbyggnaden av detta samarbete var Anna-Karin Gauding från första början en nyckelperson. Som bosatt i Santiago har hon följt utvecklingen av relationerna mellan Sverige och Chile sedan dess. I boken, som är skriven på spanska och svenska, synliggörs ett demokratibistånd där många olika aktörer medverkat. Några av dem deltar med personliga reflektioner under presentationen av boken.

Ewa Werner Dahlin, tidig medarbetare i Chilebiståndet, f.n personalchef på Sida och f.d ambassadör i Guatemala, är en av dessa. Eva Zetterberg, Sveriges ambassadör i Chile, är en annan. FUF: s ordförande Eivor Halkjaer har också tagit aktiv del i Chilebiståndet och modererar samtalet under kvällen.

Varmt välkommen till ett reflekterande samtal om Chilebiståndet!

Obligatorisk anmälan till fuf@fuf.se, begränsat antal platser. Märk ditt mail ”Chile”
Plats: Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm
Tunnelbana T-centralen

Dela det här:
Publicerat i Kalender