En klimatfond för utvecklingsländerna: Fåtöljen-samtal med Jan Cedergren

25 oktober, 2011 - kl. 18:00 till 19:30

2020 ska världssamfundets största satsning inom klimatarbetet hittills – en grön klimatfond – vara etablerad. 600 miljarder ska årligen avsättas för olika åtgärder i utvecklingsländer, enligt beslut vid FN:s klimatmöte i Cancùn 2010. Redan nu börjar förberedelsearbetet  i en övergångskommitté som ska hitta styrelseformer, arbetssätt och regler för fonden.

Jan Cedergren, en av medlemmarna i övergångskommittén, gästar den 25 oktober FUF-Fåtöljen för ett spännande samtal om världens största klimatsatsning. Kan en grön fond hjälpa utvecklingsländerna att möta de globala klimatförändringarna? Vilka erfarenheter kan dras från kommitténs arbete än så länge? Hur förbereder man sig inför nästa klimattoppmöte i Durban, Sydafrika, senare i år?

Jan Cedergren var tidigare ordförande i styrelsen för Adaptation Fund, där utvecklingsländer kan söka pengar för klimatanpassning från internationell utsläppshandel. Han har lång erfarenhet från internationellt utvecklingssamarbete och har bland annat varit ställföreträdande generaldirektör för Sida, chef för det bilaterala utvecklingssamarbetet på UD och chef för den operativa verksamheten hos FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Genève.

Datum: 25/10 2011
Tid: 18:00 – 19.30
Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A i Stockholm.

Läs mer om kommittén och den gröna klimatfonden på UNFCCCs hemsida.

OBS! Begränsat antal platser. Obligatorisk anmälan till fuf@fuf.se. Märk ditt mail ”Klimatfonden”.

Dela det här:
Publicerat i Kalender