Kvinnor, fred och säkerhet: Fåtöljensamtal med Elisabeth Thorp och Nicole Bianchi

3 november, 2011 - kl. 18:00 till 19:30

FUF bjuder in till Fåtöljensamtal om Säkerhetssektorreformer och FN resolution 1325!

31 oktober 2000 antog FN:s säkerhetsråd Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Efter många år av lobbyarbete från civila samhället, fick kvinnor och jämställdhet en plats i internationell säkerhetspolitik. Resolutionen säger att kvinnor ska delta i fredsprocesser, vara aktiva i förebyggandet av konflikter samt skyddas i konflikter.

Elisabeth Thorp och Nicole Bianchi från Operation 1325 kommer till FUF-fåtöljen och talar om utmaningarna med genomförandet av resolution 1325.

Operation 1325, organiserar i höst en konferens om Säkerhetssektorreformer. Fokus för konferensen är att skapa en plattform för svensk fredsbyggande missionspersonal och lokala kvinnoorganisationer från Sudan, Irak och Irakiska Kurdistan där de tillsammans diskuterar handlingsalternativ för att göra verklighet av resolution 1325.

Sveriges regering har antagit en nationell handlingsplan för resolution 1325, och berörda myndigheter har utvecklat policys för implementeringen. Trots att det finns tydliga strategier på policynivå, finns det fortfarande stora utmaningar med hur man ska genomföra resolutionens olika delmål ute i fält. Leder ökat antal kvinnor i fredsbevarande styrkor till bättre skydd av kvinnor? Hur ska kvinnors ökade makt i fredsprocesser säkerställas?

Datum: 3/11 2011

Tid: 18:00-19:30

Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm

OBS! Begränsat antal platser. Obligatorisk anmälan till fuf@fuf.se. Märk ditt mail ”SSR och resolution 1325”.

Läs mer om Operation 1325 här.

Dela det här:
Publicerat i Kalender