Sida – Enheten för planering och styrning 2 platser

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Våren 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Praktiken är förlagd till enheten Planering och Styrning som är en del av avdelningen för Verksamhetsstyrning och Intern Service som ansvarar för Sidas styrning, juridisk rådgivning, dokumenthantering och ekonomiadministration. Arbetet innebär ett nära samarbete med ledningen inom Sidas GD-sekretariat samt Utrikesdepartementet, få goda möjligheter att arbeta verksövergripande samt erhålla gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

Enheten för Planering och Styrning består av 12 personer och ansvarar specifikt för att samordna Sidas arbete med mål- och resultatstyrning samt med intern styrning och kontroll (ISK). Detta inkluderar ansvar för samordning av arbetet med att ta fram Sidas årsredovisning och tillhörande resultatbilaga, leda Sidas verksamhetsplanering och uppföljning samt koordinera Sidas budgetunderlagsprocess. Inom ISK innebär det samordning av inspektionsverksamheten av utlandsmyndigheterna, sammanställa myndighetens ställningstagande till Riksrevisionens och Internrevisionens granskningar samt samordna myndighetens arbete med riskanalyser och kontrollåtgärder.

När? Hur länge? Omfattning?
Start i januari 2012, heltid under vårterminen

Vad innebär praktiken?
De två praktikplatserna är knutna till arbete antingen inom intern styrning och kontroll eller inom mål- och resultatstyrning. Sökande uppmanas att ange motivering i sin ansökan för vilket arbetsområde som föredras. Praktikanterna kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Studier kopplade till statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning och kunskaper om styrningsfrågor inom staten. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenheter av utrednings och självständigt arbete.

Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrigt
Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Praktikanten bör vara beredd på att bistå enheten vid olika slag av insatser vilken ibland kan medföra rent administrativa uppgifter.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser