Sida – Enheten för uppföljning och utvärdering

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Våren 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten för uppföljning och utvärdering (UTV) skall bidra till att Sidas interna verksamhet utvecklas. UTVs främsta roll är att förvalta utvärderingar och resultatuppföljning.  UTV är rådgivare, kvalitetssäkrare och komptensutvecklare för uppföljning, utvärdering och resultat inom Sidas olika insatser.

Genom olika utvärderingar av Sidas strategier, policys, teman, sektorer och pågående eller avslutade projekt så är syftet att utvärderingsenheten ska analysera hur Sida kan förbättra resultatstyrningen och verksamheten i stort. Just nu stödjer enheten Sida i arbetet med över 200 utvärderingsprojekt.

När? Hur länge? Omfattning?
OBS! Praktiken tillsatt vt 2012!  (Start i januari 2012, heltid under vårterminen)

Vad innebär praktiken?
Arbetsuppgifterna kretsar kring uppföljning, utvärdering och resultat.
• Bidra till att kvalitetssäkra någon utvärderingsprocess
• Samordna med UTVs publikationer och uppdatera publikationsdatabas
• Uppdatera kontinuerlig information på Sidas intranät och UTVs externa nyhetsbrev
• Bidra till att samordna workshops/seminarier
• Sammanställa och analysera information främst kring utvärderingar och resultat
Utöver ovanstående arbetsuppgifter kommer praktikanterna även att ha arbetsuppgifter i samband med introduceringen av Sidas nya insatshanteringssystem, samt vid behov bistå enheten i övriga uppgifter.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Att man har en akademisk bakgrund inom statsvetenskap, internationella relationer, samhällsvetenskap, nationalekonomi eller någon annan lära som har kopplingar till internationellt utvecklingsarbete/ Sidas verksamhetsområde.
Praktiken kräver god kunskap i att sammanställa och analysera information samt god förmåga både svenska och engelska i såväl tal och skrift.
Goda kunskaper i inom Office-paketet

Meriterande kompetens/erfarenheter
Kunskaper hur man skriver en utvärdering, och hur man bedömer kvalitén av utvärdering är väldigt meriterande.
Kunskaper inom offentlig förvaltning och statistisk är meriterande.
Praktisk erfarenhet av utvecklingsfrågor/utvecklingsländer i form av studier, MFS, projektarbete, volontärarbete eller resor.

Övrig information
Du ska vara inskriven som student vid ett svenskt universitet/högskola. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser