Det privata näringslivet som biståndsförmedlare – Vilka resultat har det givit och hur fungerar öppenheten?

8 december, 2011 - kl. 15:00 till 16:30

Det privata näringslivet som biståndsförmedlare – Vilka resultat har det givit och hur fungerar öppenheten?

Tid: 8 december, kl. 15.00 – 16.30
Plats: Studio 3, Kulturhuset, Stockholm

I början av december äger ett högnivåmöte om biståndets effektivitet rum. Här samlas givar- och utvecklingsländer, FN-organ, företag och civilsamhällesorganisationer för att diskutera framtidens bistånd.
Biståndsinsatser i nära samarbete med och via privata aktörer är en nygammal trend bland givarländerna. Bistånd kan göra dubbel nytta för fattigdomsbekämpning och utveckling när det investeras lokalt i länders egna ekonomier och därmed bidrar till att skapa jobb och bygga upp kapacitet i samarbetsländerna.
Svenskt bistånd som kanaliseras via riskkapitalbolag och privata aktörer har fått ökningar – både i pengar räknat och i relation till andra kanaler – mer än några andra aktörer i biståndet fått. På detta seminarium ställs frågorna:
• Hur fungerar dessa insatser egentligen? Bidrar de till de utvecklingseffekter för fattiga som regeringen utlovat. Vad säger utvärderingar?
• Hur stämmer satsningarna överens med regeringens och Parisagendans principer om ökad transparens och mätbara resultat?

Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete gav journalisten Nils Resare i uppdrag att kartlägga detta ”nya bistånd” inom Sveriges utvecklingssamarbete.

Nils Resare, frilandsjournalist, presenterar kartläggningen ”Det privata  näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd”.
Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, redogör för Svenska kyrkans och Diakonias rekommendationer
Penny Davies, policyrådgivare för utvecklingsfinansiering på Diakonia, beskriver den globala diskussionen kring bistånd med utgångspunkt i högnivåmötet om biståndseffektivitet där hon deltagit.
Karin Metell, Stockholms Universitet, redovisar några erfarenheter från tidigare decenniers utvecklingssamarbete med privata aktörer och vad man kan lära av dem.
Hanna Hellqvist, statssekreterare hos Gunilla Carlsson ger regeringens kommentarer på det privata näringslivets roll i biståndet och deltar i ett panelsamtal tillsammans med Erik Lysén, Penny Davies och Karin Metell.

Anmäl dig senast den 7:e december till fuf@fuf.se.

Arrangör: Svenska kyrkans internationella arbete och Diakonia i samarbete med FUF – Föreningen för utvecklingsfrågor.

Dela det här:
Publicerat i Kalender