Sida- enheten för forskningssamarbete- 2 platser

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Våren 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten för Forskningssamarbete ansvarar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor.
Enheten sköter stödet till utvecklingsforskning i Sverige och till internationella forskningsprogram på global nivå. Sekretariatet har även det övergripande ansvaret för Sidas anslag för forskningsinsatser i bilaterala och regionala program.
Sverige har stött utvecklingsforskning sedan 1975 och 2011 är Sidas budget för detta cirka 1 miljard kronor. Sidas tre huvudprinciper inom forskningssamarbete:
• Vi ger stöd för att förbättra utvecklingsländers förmåga att själva bedriva forskningsprogram – vi hjälper dem att utveckla sin egen forskningskapacitet.
• Vi stödjer forskning som kan bidra till att lösa viktiga utvecklingsproblem.
• Vi stödjer svenska forskningsprogram som fokuserar på frågor som har med utveckling och utvecklingssamarbete att göra.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktiken tillsatt vt 2012.  (Start januari 2012. Minst 10 veckor. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Praktik 1:

 Kommunikation
• Bland annat insamlande och organisering av resultat inom Sidas forskningssamarbete för rapportering, presentationer och webbpublicering.
Results-based management
• Stöd för insamlande och organisering av Sidas stöd till resultatorientering i forskningssamarbetet.
Möjlighet till deltagande i övriga Sidas seminarieverksamhet
Sida har löpande olika möten och seminarium och det finns möjlighet för FUF-praktikanterna att delta i dessa

Praktik 2:

Datainsamling och sammanställning
• Stöd för insamlande och organisering av data inför en portföljanalys inom naturvetenskaplig forskning.
Möjlighet till deltagande i övriga Sidas seminarieverksamhet
Sida har löpande olika möten och seminarium och det finns möjlighet för FUF-praktikanterna att delta i dessa.

Önskvärda kompetenser/erfarenheter

Pågående studier vid universitetet
God analytisk förmåga
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God förmåga att sammanställa information på engelska

Meriterande kompetens/erfarenhet

Praktik 1: Erfarenhet av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb eller information)

Övrigt

Praktiken måste göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng, du måste vara inskriven på högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser