MR-fonden

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.humanrights.se

När och omfattning:

Våren 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

MR-Fonden är en religiöst och politiskt obunden stiftelse som verkar för att främja det civila samhällets arbete med mänskliga rättigheter genom internationellt utvecklingssamarbete, utbildning och information. MR-Fonden samverkar med lokala människorättsorganisationer i Afrika, Latinamerika och Karibien och sprider kunskap i Sverige genom bland annat seminarier, högskoleutbildningar, uppdragsutbildningar och skrifter.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS, tillsatt våren 2012! (Februari 2012. T.o.m maj 2012 (flexibelt). Heltid)

Vad innebär praktiken?

Informations- och påverkansinsatser, bl.a. skriva texter till hemsidan, anordna seminarier, viss administration, göra underlag till debattartiklar och sammanställa information. Delta och representera MR-Fonden vid möten och seminarier.

Önskvärda kompetenser

Studier i information/journalistik och/eller mänskliga rättigheter. Goda stilistiska kunskaper i svenska, flytande engelska samt kunskap om mr-frågor.

Meriterande kompetenser/erfarenheter

Erfarenhet av wordpress, grafiska verktyg och pr-arbete. Kunskaper i spanska/franska.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser