Skogen – som mål eller medel i biståndet? Ett fåtöljensamtal med Thorsten Selander

3 maj, 2012 - kl. 18:00 till 19:30

Tema Bistånd

Fåtöljen-samtal med Thorsten Celander

Skogen – som mål eller medel i biståndet

Närmare 2 miljarder människor världen över är beroende av skogen för sin överlevnad. Produkter och tjänster från skogen så som föda, skydd och energi är livsnödvändiga för människor i deras vardag. Samtidigt lyfts skogen ofta fram som ett mål i sig för den miljönytta den anses bidra med som t.ex. i Millenniemålen.  Här finns en källa till konflikt men också en potential att nyttja skogen som motor för utveckling. Frågan är hur man skall nyttja denna värdefulla resurs på bästa sätt – bör skogen vara ett mål i sig eller ett medel för att uppnå hållbar utveckling?

Thorsten Celander från Skogsstyrelsen har mångårig erfarenhet från skogligt utvecklingsarbete och är projektkoordinator för Skogsinitiativet, ett samarbete mellan bland andra Skogsstyrelsen och Sida för att engagera svenska aktörer inom skogligt utvecklingsarbete. Kom och lyssna på ett samtal om en del av det svenska biståndet som sällan står i fokus, men som förtjänar att uppmärksammas!

Läs mer om Skogsinitiativet här och om Skogsstyrelsens internationella arbete här!

Detta Fåtöljen-samtal ingår i en serie med temat Bistånd som anordnas av FUFs Seminariegrupp under våren 2012.

Datum: 3/5 2012
Tid: 18:00 –  19.30
Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm

Anmäl dig här!
OBS! Begränsat antal platser. Obligatorisk anmälan krävs!

Dela det här:
Publicerat i Kalender