Sida- enheten för analys och samordning (praktikplats 2)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Praktiken är förlagd till enheten Analys och Samordning som är en del av avdelningen för Ekonomi och Administration vilka ansvarar för Sidas styrning, dokumenthantering och ekonomiadministration. Arbetet på enheten innefattar ett samarbete med Sidas ledning samt med Utrikesdepartementet och praktikanten kommer att få goda möjligheter att arbeta verksövergripande samt att erhålla gedigna kunskaper om hela Sidas verksamhet.

Enheten för Analys och Samordning består av 18 personer och ansvarar specifikt för att samordna Sidas arbete med mål- och resultatstyrning, statistikrapportering samt intern styrning och kontroll. Detta inkluderar ansvar för samordning av arbetet med att ta fram Sidas årsredovisning, koordinera Sidas budgetunderlagsprocess, leda Sidas verksamhetsplanering och uppföljning samt statistikrapportering av biståndet.

När? Hur länge? Omfattning?
OBS! Praktikplatsen tillsatt för HT -12. Hösten 2012. En termin. Heltid.
Vad innebär praktiken?
Praktikanten kommer att delta i arbetet med Sidas statistik där sammanställning och rapportering av Sveriges samlade statistik till OECD/DAC, OpenAid och IATI (International Aid Transparency Initiative) är en del av arbetet. En annan del är att i samarbete med ansvariga för resultatredovisningen ta fram statistiskt underlag för rapporteringen. Kvalitetssäkring av statistiken är en tredje och viktig del av arbetet. Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

 Önskvärd kompetens/erfarenhet

Studier i samhällsvetenskapliga ämnen och/eller offentlig förvaltning med mer än 30 nya universitetspoäng i statistik. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet av avancerat arbete i Excel och/eller SQL. Erfarenheter av utredningar och självständigt arbete.

 Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information

Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Praktikanten bör vara beredd på att bistå enheten vid olika slag av insatser vilken ibland kan medföra rent administrativa uppgifter.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser