Sida-enheten för analys och samordning (praktikplats 1)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Praktiken är förlagd till enheten Analys och samordning som är en del av avdelningen för Ekonomi och Administration med ansvar för Sidas verksamhetsplanering, dokumenthantering och ekonomiadministration. Arbetet på enheten innefattar ett nära samarbete med Sidas ledning samt med Utrikesdepartementet och praktikanten kommer att få goda möjligheter att arbeta verksövergripande samt att erhålla gedigna kunskaper om hela Sidas verksamhet.

Enheten för Analys och Samordning består av 18 personer och ansvarar specifikt för att samordna Sidas arbete med mål- och resultatstyrning, statistikrapportering samt intern styrning och kontroll. Detta inkluderar ansvar för samordning av arbetet med att ta fram Sidas årsredovisning, budget och prognos, leda Sidas verksamhetsplanering och uppföljning samt statistikrapportering av biståndet. Några av de arbetsområden som specifikt är knutna till intern styrning och kontroll är samordningen av myndighetens arbete med riskanalyser och hantering av kontrollåtgärder, ledning av inspektionsverksamheten av utlandsmyndigheterna samt sammanställningen av myndighetens ställningstagande till Riksrevisionens och Internrevisionens granskningar.

När? Hur länge? Omfattning?
OBS! Praktikplatsen tillsatt för HT -12  (Start i augusti/september 2012, heltid under höstterminen)

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer främst att delta i de arbetsuppgifter som är knutna till intern styrning och kontroll på Sida men kommer även att få goda möjligheter till att arbeta med andra områden inom enhetens löpande verksamhet, t.ex. kring ett seminarium om resultatfrågor. Intern styrning och kontroll innebär att myndigheten bedriver en effektiv verksamhet, följer lagar, förordningar och andra regler samt lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av sin verksamhet. Praktikanten kommer att medverka i utveckling av nya arbetsmetoder samt sammanställa och göra analyser inom området, och arbetsuppgifterna kommer både att bedrivas självständigt och i nära samarbete med enhetens medarbetare. Praktikanten kommer även att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter:

Studier och/eller erfarenhet och intresse kopplat till offentlig förvaltning och kunskaper om styrningsfrågor inom staten. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenheter av utrednings- och självständigt arbete.

 

Meriterande kompetens/erfarenheter:

Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor). Erfarenhet av organisationsutveckling och kännedom om COSO-ramverket.

 

Övrigt
Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Praktikanten bör vara beredd på att bistå enheten vid olika slag av insatser vilken ibland kan medföra rent administrativa uppgifter.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser