Resultatet av Resultaten

Den 19 mars arrangerade FUF tillsammans med Riksbankens jubileumsfond seminariet: Resultatet av Resultaten- Erfarenheter av att styra mot resultat inom utvecklingssamarbetet.

Nu finns rapporten från seminariet tillgänglig, liksom ett utdrag på engelska.

19 mars 2012, Resultatet av Resultaten- seminarierapport

Results seminar March 19 English Summary

Seminariet var välbesökt och uppskattat vilket (resultat)utvärderingen visade:

Sammanställning enkätsvar

Dela det här:
Publicerat i Övrigt