Sida- enheten för forskningssamarbete (2 platser)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Sidas enhet för forskningssamarbete

Enheten för Forskningssamarbete ansvarar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor.

Enheten sköter stödet till utvecklingsforskning i Sverige och till internationella forskningsprogram på global nivå. Sekretariatet har även det övergripande ansvaret för Sidas anslag för forskningsinsatser i bilaterala och regionala program.

Sverige har stött utvecklingsforskning sedan 1975 och i år är Sidas budget för detta cirka 1 miljard kronor. Sidas tre huvudprinciper inom forskningssamarbete:

  • Vi ger stöd för att förbättra utvecklingsländers förmåga att själva bedriva forskningsprogram – vi hjälper dem att utveckla sin egen forskningskapacitet.
  • Vi stödjer forskning som kan bidra till att lösa viktiga utvecklingsproblem.
  • Vi stödjer svenska forskningsprogram som fokuserar på frågor som har med utveckling och utvecklingssamarbete att göra.

När? Hur länge? Omfattning?

Obs! Praktikplatsen tillsatt hösten 2012. (Start september 2012. En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Kommunikation

  • Insamlande och organisering av resultat inom Sidas forskningssamarbete för rapportering, presentationer och webbpublicering. Ev annat kommunikationsarbete.

Results-based management (RBM)

  • Stöd för insamlande och organisering av Sidas stöd till resultatorientering i forskningssamarbetet.

Evenemang

  • Hjälpa till att anordna de seminarer och konferenser som enheten har planerade till hösten 2012.

Datainsamling och sammanställning

  • Översikt över resultat från Svensk Utvecklingsforskning de senaste åren.

Deltagande i enhetens löpande arbete

  • Assistera forskningssekreterare med olika uppgifter, delta på möten samt evenemang/seminarier som hålls på Sida.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Pågående studier vid universitetet

God analytisk förmåga

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

God förmåga att sammanställa information på engelska

Meriterande kompetens

Erfarenhet av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer eller information)

Övrigt

Praktiken måste göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng, du måste vara inskriven på högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser