Sida- avdelningen för programsamarbete (2 platser)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Avdelningen har ett 30-tal anställda i Stockholm och ansvarar för ett 20-tal ambassader i Afrika, Asien och Latinamerika. Avdelningen ansvarar för styrning av verksamheten, stöd till ambassaderna, samordning med UD och inom myndigheten. Viktiga frågor för avdelningen är utvecklingssamarbete, ekonomisk, politisk och social bevakning samt ett flertal ämnesfrågor som demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och klimat, hälsa och utbildning, miljö och klimat, naturresurser, jordbruk, vatten och sanitet, urban miljö, privatsektorutveckling, finansiella system, handel samt energi. 

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Platserna tillsatts HT-12  (Höstterminen 2012. En termin. Heltid.)

 

Vad innebär praktiken?

Som praktikant får du en god bild av arbetet inom det svenska utvecklingssamarbetet. Arbetet kan omfatta såväl ekonomiska, sociala som politiska bedömningar, beredning och uppföljning av insatser/projekt, informationsarbete, vissa administrativa frågor och service till allmänhet. 

 

Önskvärd kompetens/erfarenhet

PROGSAM/Sida söker praktikanter med genuint intresse för utvecklingsfrågor, god analytisk förmåga och en fallenhet för att uttrycka sig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Avdelningen har två enheter med en ämnesmässig indelning.

Praktikplats 1: Den ena enheten arbetar med frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati, fred och säkerhet, hälsa eller undervisning. Vi söker en praktikant med god kompetens/erfarenhet i ett eller flera av dessa områden. 

Praktikplats 2: Den andra enheten arbetar med frågor inom miljö och klimat, naturresurser, jordbruk, vatten och sanitet, urban miljö, privatsektorutveckling, finansiella system, handel samt energi. Vi söker en praktikant med god kompetens/erfarenhet i ett eller flera av dessa områden.

 

Meriterande kompetens/erfarenheter

Sökande till praktikplatserna ska vara flytande i engelska i såväl tal som skrift och gärna ha utbildning med internationell inriktning samt erfarenhet av att studera/bo i utlandet.

 

Övrigt

Praktiken måste göras som en del av praktikantens utbildning och ge högskolepoäng, praktikanten måste vara inskriven på högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser