MR-fonden

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.humanrights.se

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och politiskt obunden stiftelse, vars verksamhet syftar till att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. Detta gör vi genom utbildning, informations- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen tillsatt hösten -12  (Höstterminen 2012, start i september. En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Informations- och påverkansinsatser, bl.a. skriva texter till hemsidan, anordna seminarier, underlag till debattartiklar, ansökningar och sammanställa information.

Delta och planera  medverkan vid MR-dagarna

Påbörja arbetet med ESK parallellraporteringen (projektplan, kontakt med deltagande organisationer, bakgrund, upplägg mm)

Delta och representera MR-Fonden vid externa möten och seminarier.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Kunskap om mänskliga rättigheter särskilt ESK rättigheter

Studier i mänskliga rättigheter eller juriststudier med inriktning på mr.

Vana att driva projekt, sammanställa information och skriva rapporter

God kännedom om mr organisationer och läget i Sverige

Förmåga att skapa kontakt och nätverka med andra organisationer

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av arbeta i WordPress, grafiska verktyg och pr-arbete.

Kunskaper i spanska

 

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser