Sida- Enheten för jämställdhet, demo/MR, social utveckling, hälsa och utbildning

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Avdelningens huvuduppgifter omfattar att:

 •  Stödja de operativa avdelningarna i att uppnå effektivitet och hög kvalitet i beredning, genomförande och uppföljning av insatser samt bilaterala, regionala och multistrategier utifrån gällande policyer och aktuell kunskap, för att   öka förståelsen för hur Sidas resultat påverkar fattiga människor inom avdelningens kompetensområden och bidra med ett helhetsperspektiv på Sidas verksamhet.
 • Genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling.
 •  Ansvara för att utarbeta underlag för policyer och utföra andra tematiska regeringsuppdrag.
 •  Samordna de tematiska nätverken som avdelningens ämnesområden omfattar.
 •  Samordna och rapportera om Sidas multilaterala uppdrag inklusive att samordna fokalpunkterna för de multilaterala organisationerna och EU.

Avd för tematiskt stöd (TEMA) består förutom en liten stab av Enheten för jämställdhet, demo/MR, social utveckling, hälsa och utbildning (JMDS) och Enheten för ekonomisk utveckling, miljö och hållbar utveckling (EKMISAM) samt  Enheten för multilateral samordning (MULTI).

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Platsen tillsatt hösten 2012 (Höstterminen 2012. En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

 •  Att få en inblick i Sidas arbete med policy- och metodutveckling avseende i första hand demokrati/mänskliga rättigheter, jämställdhet, social utveckling, hälsa och utbildning
 •  Att arbeta med myndighetens rapportering om Politiken för Global Utveckling samt bidra till att utveckla ett system för dess sammanställning.
 •  Att få prova på övriga arbetsuppgifter som förekommer på enheten
 •  Praktikanten bör vara beredd på att bistå enheten vid olika slag av insatser vilken ibland kan medföra rent administrativa uppgifter.
Önskvärd kompetens/erfarenheter

Språkkunnig samhällsvetare med inriktning på utvecklingsfrågor. Flytande svenska i tal och skrift.

Meriterande kompetens erfarenhet

 •  Erfarenhet av föreningsarbete, volontärarbete i Sverige eller utvecklingsländer
 •  Initiativrik och självgående
 •  Intresse för uppbyggnad av websidor
Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng, du måste vara inskriven på högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser