Fåtöljensamtal med Bertil Odén ”Trendspaning- det svenska biståndets framtid”

22 maj, 2012 - kl. 18:00 till 19:30

Fåtöljensamtal med Bertil Odén ”Trendspaning- det svenska biståndets framtid”

I en värld präglad av globalisering, snabb tillväxt i Syd, finanskriser i Nord, ökad konkurrens om energi, råvaror, mat och vatten pågår en global maktförskjutning. Förändringarna i det internationella biståndslandskapet påverkar biståndets former och inriktning, suddar ut gränserna mellan bistånd och andra resursflöden, förstärker kopplingarna mellan bistånd och andra politikområden och gör indelningen av världen i i-länder och u-länder alltmer meningslös.

Hur påverkar allt detta det svenska biståndet efter högnivåmötet i Busan, där bland annat resultat, transparens och näringslivets roll diskuterades, och när FNs millenniemål ska ersättas med något annat 2015? Kommer det över huvud taget att finnas traditionellt, långsiktigt bilateralt bistånd, eller kommer alla resurser gå till internationella program för att möta globala utmaningar och till humanitärt bistånd efter naturkatastrofer och krig? Vilka ämnesområden, former och aktörer blir viktigast? 

Bertil Odén är skribent som arbetat på Sida, UD, Nordiska Afrikainstitutet, planeringsministeriet i Moçambique och finansministeriet i Tanzania. Han har bland annat skrivit boken Biståndets idéhistoria. Från Marshallhjälp till milleniemål, medverkat i och redigerat Where Is Swedish Aid Heading? och tillsammans med Lennart Wohlgemuth skrivit ”Svensk biståndspolitik i ett internationellt perspektiv”. 

En med nödvändighet mer spekulativ diskussion än vanligt avslutar vårens temaserie om Bistånd som anordnas av FUFs Seminariegrupp.

Datum: 22:a maj

Tid: 18:00 – 19.30

Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm

OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig genom att klicka HÄR!

Läs mer om FUF på www.fuf.se 

Dela det här:
Publicerat i Kalender