Sida- Avdelningen för Reform- och selektivt samarbete

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Avdelningen för Reform- och selektivt samarbete har som mål

  • att stödja länder i östra Europa med stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder
  • att stimulera och stärka stabila och ömsesidiga relationer mellan svenska partners och partners i låg- och medelinkomstländer främst i Afrika och Asien och därigenom bidra till målet för det internationella utvecklingssamarbetet.Enheternas huvuduppgift är att genomföra gällande samarbetsstrategi för respektive land. Detta ska ske med uppfyllande av gällande kvalitetsnormer. 

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt hösten 2012. Den var för en termin och heltid.

Vad innebär praktiken?

Exempel på arbetsuppgifter:
– Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser
– Stöd till analysarbeten (exempelvis resultatanalys och biståndseffektivitet), sammanställningar och informationsmaterial
– Stöd att koordinera möten och processer
– Stöd till internt kvalitetsarbete, exempelvis administrativa och finansiella system
– Delta i andra arbetsprocesser på avdelningen.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier kopplade till utvecklingsfrågor, EU-frågor eller internationella relationer, goda kunskaper i svenska och engelska (kunskaper i ytterligare relevanta språk är meriterande), samt goda kunskaper i datahanteringsprogram såsom Officepaketets program och liknande.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av studier/arbete om EU, rättighets- och förvaltningsfrågor är en fördel, liksom frivilligarbete inom relevant fält. Erfarenhet från och intresse för den region enheten arbetar med t ex Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet, Afrika (Sydafrika, Botswana, Namibia) Asien, (Kina, Indien, Indonesien).

Övrigt

Praktiken måste göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng. Du måste vara inskriven vid svensk högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser