Sida- Enheten för kapacitetsutveckling och samverkan

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) har de senaste åren kommit att spela en allt större roll i världen, inte minst i utvecklingsländer där mobiltelefonins snabba spridning skapar nya möjligheter till utveckling. Internationella företag i IT-branschen intresserar sig alltmer för den växande marknaden i Afrika. I Kenya har mer än 60% av befolkningen tillgång till betalning via mobiltelefoner. I Indien har mjukvaruindustrin bidragit till hundratusentals nya arbetstillfällen. På Haiti används verktyg som geomapping och crowdsourcing i återuppbyggandet efter jordbävningskatastrofen.

Sidas arbete med informations- och kommunikationsteknologi för utveckling (ICT4D) koordineras av enheten för kapacitetsutveckling och samverkan (KAPSAM). Arbetet styrs av en strategi som beslutats av regeringen. Den nuvarande strategin gäller 2011-2013 och har målet att hjälpa olika aktörer i utvecklingsländer att använda ICT för utveckling, med det övergripande målet att hjälpa människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor. Strategin innehåller också mer specifika mål, till exempel att kvinnor och flickor ska få ökad tillgång till teknologi, att nya och mer etablerade aktörer ska samarbeta inom ICT4D-området och att lokala, nationella och internationella aktörer ska samarbete och dela varandras erfarenheter.

För att uppfylla strategin ger Sida finansiellt stöd till olika aktörer (myndigheter, organisationer inom civilsamhället, FN-organisationer, fonder etc.) som arbetar inom ICT4D. Under 2012 beräknas stödet uppgå till ca 60 miljoner kr och går bl.a. till utveckling av ett betalnings- och banksystem för mobiltelefoner, samarbete med lokala radiostationer i Afrika, stöd till sociala entreprenörer som gör mobilapplikationer och en s.k. ”challenge fund” för organisationer som använder internet för sociala innovationer.

ICT4D-gruppens uppgift är att identifiera relevanta aktörer och projekt/program som kan bidra till att strategimålet uppfylls. För att göra detta krävs goda kunskaper om utvecklingen inom ICT4D-området, om vilka aktiviteter som ger resultat och fungerar på lång sikt och om vad andra aktörer (t.ex. andra givare) gör.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen tillsatt. (Hösten 2012. En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Praktiktjänsten kommer främst att innebära att noga följa utvecklingen inom ICT4D-området i allmänhet och inom områden intressanta för Sida i synnerhet. Praktikanten förväntas identifiera och läsa relevanta rapporter samt följa bloggar, twitterflöden, newsfeeds och andra informationsflöden. Praktikanten ska också assistera handläggarna i deras uppgifter, t.ex. när det gäller inkomna projektförslag från organisationer och andra aktörer. Specifika uppgifter inkluderar:

– Kartlägga pågående initiativ och aktörer inom ICT4D;

– Bistå handläggare i bedömning av ansökningar och projektförslag;

– Delta i möten med olika aktörer för att lära känna deras verksamhet; och

– Bistå handläggare i andra uppgifter.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Akademiska studier med inriktning inom samhällsvetenskap, informations- och kommunikationsteknologi eller liknande områden.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Arbete eller studier i ett utvecklingsland.

Kunskap inom informations- och kommunikationstekonolgi.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng. Du måste vara inskriven vid svensk högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.


Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser