Sida- Enheten för ekonomisk utveckling, miljö och samhällsbyggnad

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM).

 

Huvuduppdraget för enheten för Ekonomisk utveckling, miljö och samhällsbyggnad är att:

 

 • Förvalta och utveckla Sidas arbetsprocesser för beredning, uppföljning och rapportering av policyer .
 • Säkerställa intern styrning och kontroll i verksamheten
 • Ansvara för att utarbeta underlag för policyer och utföra andra tematiska regerings uppdrag
 • Stödja de operativa avdelningarna i att uppnå effektivitet och hög kvalitet i beredning, genomförande och uppföljning av insatser samt bilaterala, regionala och multistrategier utifrån gällande policyer och aktuell kunskap
 • Genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys, bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling
 • Öka förståelsen för hur Sidas resultat påverkar fattiga människor inom avdelningens kompetensområden


  När? Hur länge? Omfattning?

  Obs! Praktiken tillsatt höstterminen 2012 (HT-12, en termin, heltid)

  Vad innebär praktiken?

   

  Kommunikation

   

  Sammanställa och uppdatera väsentlig information till Sharepoint, både avdelningssidan och nätverkssidor. Drafta artiklar och underlag till Pressreleaser till INTRANET och externt.

   

  Datainsamling och sammanställning

   

  • Leda framtagandet av enhetens portföljöversikter(Climate change, Agriculture, Market development, Sustainable services), i samarbete med ansvariga kollegor, Ekostat och CITAT.
  • Medverka till framtagandet av en övergripande portföljöversikt på Sida för EKMISAM

   

  Evenemang
  Hjälpa till att anordna de seminarer och konferenser som enheten har planerade till hösten 2012.

   

  Deltagande i enhetens löpande arbete

   

  Delta i det övergripande arbetet på Sida och annat som enheten har behov av efter avstämning med handledare och EC

  Önskvärd kompetens/erfarenhet

   

  Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet inom ämnesområde med relevans för enhetens huvudområden (miljö, samhällsbyggnad, klimat, lantbruk, marknad och handel)

   

  God analytisk förmåga

   

  Flytande svenska och engelska i tal och skrift

   

  God förmåga att sammanställa information på engelska 

  Meriterande kompetens/erfarenhet

   

  Erfarenhet av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer eller information)

  Övrigt

   

  Praktiken måste göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng, du måste vara inskriven på högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser