Sida – Avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd/enheten för multilateral koordinering

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

 

Sidas avdelning för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM):s enhet för multilateral koordinering ansöker härmed om en praktikant inför hösten 2012. Intem/Staben/Multi  innehar det övergripande ansvaret för multilateral koordingering och samarbete på Sida. Staben innehar för närvarande fem tjänster för detta; 1 Multilateral samordnare, 1 FN/UNDP-samordnare, 1 FN/UNICEF-samordnare, 1 Världsbankssamordnare och 1 EU-samordnare. Praktikanten ska stärka stabens övergripande multilaterala arbete med fokus på kommunikation.

 

Vad innebär praktiken?

  • Sammanställa och uppdatera väsentlig multilateral information på Sharepoint, både avdelningssidan och nätverkssidan
  • Koordinera och bidra till framtagandet av multilaterala portföljöversikter (per organisation) på Sida, i samarbete med staben, fokalpunkter, Ekostat och CITAT
  • Medverka till framtagandet av en övergripande multilateral portföljöversikt på Sida
  • Delta i det övergripande arbetet på Sida med att genomföra regeringens Strategi för Multilateralt Utvecklingssamarbete

När är praktiken?

OBS! Praktiken är tillsatt höstterminen 2012

Evenemang

Hjälpa till med att anordna de seminarier och konferenser som enheten har planerade till hösten 2012.

Deltagande i enhetens löpande arbete

Delta i det övergripande arbetet på Sida och annat som enheten har behov av efter avstämning med handledare.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitet, inom ämnesområden, med relevans för enhetens huvudområde (multilaterala frågor)

God analytisk förmåga

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

God förmåga att sammanställa information på engelska

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet, av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer eller information), av statistikarbete.

Övrigt

Praktiken måste göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng, du måste vara inskriven på universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan.

 

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser