Dani Rodrik: A Sane Globalization

6 september, 2012 - kl. 18:00 till 19:30

FUF, ABF och Global Utmaning bjuder in till seminariet ”A Sane Globalization” med Dani Rodrik.

Dani Rodrik är professor vid Harvard University och en ledande expert på globalisering och ekonomisk utveckling. Han har många gånger utmanat den rådande doktrinen att globaliseringen är till allas bästa. En av hans huvudfrågor är om globaliseringen är förenlig med demokratin. En annan är om svaga u-landsekonomier verkligen kan utvecklas med en totalt fri världshandel.

Kommentatorer:

Fantu Cheru har under de senaste fem åren varit forskningschef vid Nordiska Afrika Institutet. Han är professor (em) i International Affairs, American University, Washington och Distinguished Research Associate vid North South Institute, Canada.

Kristina Persson har bl.a. varit vice riksbankschef och landshövding. Hon är grundare och chef för tankesmedjan Global Utmaning.

Samtalsledare: Carl Tham.

Datum: Torsdagen den 6/9 2012

Tid: 18:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Språk: engelska

Inträde: 60 kr

 

Några ord om Dani Rodrik

Carl Tham, Augusti 2012

Dani Rodrik är professor i International Political Economy, vid John F.Kennedy School of Government, Harvard,USA. Han har framför allt forskat och skrivit om utvecklingsländernas villkor in den internationella ekonomin och är känd som en kritiker av de länge förhärskande nyliberala doktrinerna om utvecklingspolitiken (”Washington Concensus”, dvs. grovt sammanfattat fri handel, privatisering, avreglering, fria kapitalrörelser etc.). Rodrik hävdade framför allt att länder kan och måste utvecklas på olika sätt beroende på förutsättningar, traditioner, politiska villkor etc. och att erfarenheterna av Washington Consensus inte alls tydde på att det var den bästa modellen för alla länder och att dess ekonomiska framgångar i själva verket var mycket begränsade. De utan jämförelse mest framgångsrika u-länderna – Sydkorea, Sydostasien och sedermera Kina – har vunnit sina framgångar genom att skickligt utnyttja de ”fria” internationella marknaderna men samtidigt bibehållit en stark statlig kontroll över hela ekonomin och på olika sätt skyddat sina egna marknader. Om man lyssnar till det verkliga budskapet från dessa länders framgångar är att vad som fungerar är en kombination av stat och marknad. ”Globalisation is a tremendously positive force but only if you able to domesticate it to work for you rather than against you.”

Också som anhängare av frihandel hävdar han att det internationella handelssystem bättre måste anpassa till de svaga ekonomiernas villkor och tillåta avsteg från de renläriga doktrinerna. Det internationella handelssystemet borde utformas ”as if delevopment really matters”, dvs. att utvecklingsländer under uppbyggnadsperioder måste kunna skydda sina marknader.

I sina senare böcker har Rodrik framför allt skrivit om den alltmer uppenbara och riskabla konflikten mellan globalisering och fria marknader å ena sidan och demokratin och det nationella själv bestämmande å den andra. Globalisering kan ge väldiga ekonomiska vinster men kan också förorsaka väldiga ekonomiska och sociala problem och konflikter och undergräva människors tilltro till demokrati och politik. Nationell demokrati och långt driven globalisering (”deep integration”)är inte förenliga. En teoretisk lösning på detta är en sorts demokratisk ”världsregim” (”hyperglobalization”) men Rodrik tror inte på det, det är menar han, varken möjligt eller önskvärt. Lösningen måste ligga i vad han vill kalla för ”A sane globalization”, dvs. att man dämpar kraven på enhetlighet och ge mer utrymme för nationella lösningar – men samtidigt upprätthåller ett internationellt ramsystem. Inte enkelt men möjligt, menar Rodrik.

Viktiga böcker av Dani Rodrik:

Has Globalization gone too far? (1997)

The global governance of Trade as if Development matters (2001)

The Globalization Paradox (2011)

Dela det här:
Publicerat i Kalender