UNHCR, FN:s Flyktingorgan

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.unhcr.org

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

FN:s flyktingorgan, UNHCR, är den globala beskyddaren av flyktingar. Vi leder och samordnar internationella insatser för att hjälpa de människor på flykt i världen och finna varaktiga lösningar på flyktingproblem.

UNHCR har sitt huvudkontor i Genève och verksamhet i över 120 länder.

UNHCR:s regionkontor för de baltiska och nordiska länderna har sitt säte i Stockholm. UNHCR är det enda FN organet med fast representation i Stockholm. Vi arbetar för att maximera skyddet för flyktingar och statslösa i regionen. Vi rådgör med regeringar och myndigheter, genomför utbildningar och sprider information om flyktingrätt och flyktingsituationen i världen.

Vad innebär praktiken?

OBS! Praktiken är tillsatt

Som praktikant är du delaktig i att   utveckla företagsinsamling för UNHCR i Sverige och lägga grunden till   avdelningens kunskapsbas.

I rollen hjälper du   programledaren att fatta rätt beslut.

Rollen innebär att   utveckla vår databas genom att sammanställa information från olika källor, göra egna   analyser samt dra slutsatser utifrån dessa.

Praktiken innebär även att finna   fler vägar att få den privata sektorn i Sverige att samarbeta med UNHCR genom att komma med nya idéer och inspiration.

 

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Du har god förmåga   att uttrycka dig i skrift på engelska och svenska.

Du   är en van användare av Officepaketet, i synnerhet Excel.

Du   har högskoleexamen inom ett område som är relevant för insamling:   kommunikation, försäljning, marknadsföring, eller statsvetenskap.

 

Meriterande kompetens/erfarenheter

Du får gärna ha erfarenhet av arbete med omvärldsbevakning och att arbeta med databaser.

 

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser