Samtal om budgetpropositionen 2013 med Gunilla Carlsson

8 oktober, 2012 - kl. 08:30 till 09:30

Budgetpropositionen 2013

– så vill regeringen skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor

 

Datum: 8:e oktober 2012

Tid: Kl 8.30-9.30

Plats: UD:s pressrum, Fredsgatan 6

OBS! Obligatorisk anmälan senast 4/10 kl 9.00 KLICKA HÄR

 

Den 20 september släpptes budgetpropositionen för 2013. I den beskriver regeringen för sjätte gången hur biståndsbudgeten ska användas för att på bästa sätt bidra till den svenska biståndspolitikens övergripande målsättning: att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

 

Här kan svaret sökas på angelägna frågor: Hur ska Sverige agera och vilka områden ska prioriteras när en av världens sju miljarder invånare lever i extrem fattigdom? Hur klarar vi att på ett hållbart sätt möta den ökande efterfrågan på livsmedel, vatten och energi när världens befolkning år 2050 uppgår till nio miljarder människor och allt fler lyfts ur extrem fattigdom?

 

Med två år kvar tills millenniemålen ska vara uppfyllda – vad gör regeringen på slutspurten? Hur ska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika i sanning kunna leda till en arabisk vår snarare än en arabisk höst? Hur ser Sverige på relationen till länder som har gått vidare i sin utveckling – finns det ett samarbete bortom biståndet? Kan klimatåtgärder finansieras med biståndspengar och samtidigt kallas för en återbetalning av västvärldens klimatskuld? Hur ser förutsättningarna ut för det svenska biståndet i framtiden? Dessa och många andra frågor hoppas vi få svar på när vi möter biståndsminister Gunilla Carlsson.

 

Varmt välkomna till ett samtal med biståndsminister Gunilla Carlsson om biståndet utifrån årets budgetförslag. Lennart Wohlgemuth, gästprofessor vid School of Global Studies vid Göteborgs universitet, leder samtalet med FUF-representanterna Noak Löfgren (projektledare för biståndsdebatten.se) och Ylva Christiansson (kanslichef FUF) som bisittare.

Dela det här:
Publicerat i Kalender