Sida – UTV

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Våren 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-UTV

Praktiken är förlagd till   Enheten för uppföljning och utvärdering (UTV) vid Avdelningen för   verksamhetsutveckling. UTV har totalt åtta medarbetare. UTV är Sidas interna   utvärderingsfunktion som ansvarar för att strategiska områden inom det   svenska utvecklingssamarbetet utvärderas. Sidas utvärderingsverksamhet har   två huvudsyften: lärande och rapportering. Rapporteringsfunktionen innebär   att utvärderingarna används i redovisning av utvecklingssamarbetets resultat   i både Sverige och samarbetsländer. Lärandefunktionen tillgodoses genom   kommunikation både under och efter utvärderingsprocesserna. Lärdomar från   utvärderingar används för att förbättra biståndets relevans och effektivitet.   UTV har också ansvar för Sidas system och metoder för resultatuppföljning på insatsnivå   (projekt och program i biståndet).

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för vårterminen 2013. (En termin. Heltid.)

2013-01-07-2013-06-11.

Vad innebär praktiken?

Arbetsuppgifterna fokuseras kring uppföljning och utvärdering.

  • Bidra till någon av de pågående utvärderingsprocesserna.
  • Ta fram statistik och data i samband med utvärderingar.
  • Medverka och bidra till samordning och kommunikation mellan Sidas huvudkontor och ambassader/fältkontor avseende uppföljning-, utvärdering- och resultatsarbete och frågor.
  • Arbeta med UTVs publikationer och publikationsdatabas.
  • Bidra till samordning av seminarier.
  • Bidra till utveckling av UTVs kommunikationskanaler.

Utöver ovanstående arbetsuppgifter kommer praktikanten även att vid behov bistå enheten i övriga uppgifter.

Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier, workshops och föreläsningar.

 

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Sökande praktikant bör ha genomfört större delen av ett program med samhällsvetenskaplig eller ekonomisk inriktning. Kunskap och intresse av utvecklingssamarbete välkomnas. Erfarenheter av arbete med myndigheter eller intresse i frågor kring uppföljning, utvärdering, verksamhetsutveckling och resultatstyrning är också fördelaktigt.

Arbetet kräver god förmåga att sammanställa och analysera information samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska samt gedigen kompetens i Microsoft Office.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten).

Övrig information

Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser