Sida-Avdelningen för Verksamhetsutveckling-insatshantering och risk

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Våren 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida – Enheten för Metodutveckling, vårterminen 2013

Praktiken är förlagd till Sidas Metodenhet på Sidas huvudkontor (HK) i Stockholm.  Enheten består av 12 personer, och är en del av avdelningen för Verksamhetsutveckling (VU). Enheten ansvarar huvudsakligen för förvaltningen och utvecklingen av huvudprocesserna för metod och insatshantering, samt resultatstrategier, inom Sida. Dessutom förvaltar och utvecklar enheten myndighetens metodarbete avseende anti-korruption, revision, biståndseffektivitet och risk.

Vi söker en praktikant inom insatshantering och risk. Utöver frågor kring insatshantering och risk ges praktikanterna goda möjligheter att arbeta med andra områden inom enhetens löpande verksamhet. Efter fullgjord praktikt slut kan praktikanterna räkna med att ha erhållit gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för vårterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Arbetsuppgifter för praktikant inom insatshantering och risk inkluderar:

  • Delta i Sidas utveckling och förvaltning av insatshanteringsprocessen
  • Delta i utveckling och testning av Sidas insatshanteringssystem
  • Delta i Sidas metodarbete kring risk i insatshanteringsprocessen och resultatstrategiprocessen
  • Medverka och bidra till Sidas interna utbildningar och seminarier inom insatshantering och risk
  • Medverka i och bidra till samordning och kommunikation på Sida HK och mellan Sida HK och ambassader/fältkontor avseende insatshantering och risk.

Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier, workshops och föreläsningar.

Utöver ovanstående arbetsuppgifter kommer praktikanten även att vid behov bistå enheten i övriga uppgifter.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Sökande praktikant bör ha genomfört större delen av ett program med samhällsvetenskaplig eller ekonomisk inriktning. MFS eller utlandserfarenhet kopplat till utvecklingssamarbete (volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor) är önskvärt. Kunskap om, och intresse av,  frågor kring utvecklingssamarbete välkomnas. Arbetet kräver god förmåga att sammanställa och analysera information samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Organisatorisk och kommunikativ förmåga, samt goda kunskaper i MS office anses meriterande.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer.

Övrig information

Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte.

För frågor angående praktiken kontakta Karin Sverkén + 46 (08) 698 5418 (insatshantering och risk).

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser