Sida-Avdelningen för programsamarbete (näringsliv)

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Våren 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-PROGSAM-Näringsliv

Avdelningen för programsamarbete har ett 30-tal anställda i Stockholm och ansvarar för utvecklingssamarbetet vid ett 20-tal ambassader i Afrika, Asien och Latinamerika. Avdelningen ansvarar för styrning av verksamheten, stöd till ambassaderna, samordning med UD och inom myndigheten. Viktiga frågor för avdelningen är utvecklingssamarbete, ekonomisk, politisk och social bevakning samt ett flertal ämnesfrågor som demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och klimat, hälsa och utbildning, miljö och klimat, naturresurser, jordbruk, vatten och sanitet, urban utveckling, privatsektorutveckling, finansiella system, handel samt energi.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för vårterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Som praktikant får du en god bild av arbetet inom det svenska utvecklingssamarbetet. Arbetet kan omfatta såväl ekonomiska, sociala som politiska bedömningar, beredning och uppföljning av insatser/projekt, informationsarbete, vissa administrativa frågor och service till allmänhet.

Avdelningen har två enheter med en ämnesmässig indelning. En av enheterna ansvarar för samverkan med näringslivet. Denna praktikplats fokuserar på detta.

Eftersom området är förhållandevis nytt för Sida, ingår det att utveckla nya koncept och finansieringsinstrument, utbilda kollegor och andra organisationer, samt att hantera insatser inom området. Som praktikant får du möjlighet att delta i samtliga områden.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

PROGSAM/Sida söker praktikanter med genuint intresse för utvecklingsfrågor, god analytisk förmåga och en fallenhet för att uttrycka sig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Sökande till praktikplatsen ska vara flytande i engelska i såväl tal som skrift och gärna ha utbildning med internationell inriktning samt erfarenhet av att studera/bo i utlandet.

Vidare är det meriterande att i sina studier visat särskilt intresse för att samverka med näringslivet.

Övrig information

För praktik vid Sida krävs att ett universitet eller en högskola agerar huvudman. Praktikperioden ska ingå i ordinarie utbildning och vara studiemedelsgrundande. Praktiken är oavlönad.

Praktikanten betalar själv sitt uppehälle och står för all eventuell kostnad som rör försäkring. Som praktikant inom utrikesförvaltningen måste du vara försäkrad. Samlingsförsäkringen Student UT har ett stort antal universitet/högskolor tecknat.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser