Sida-Enheten för Analys och samordning 2 platser

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Våren 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Två praktikanter sökes till Sidas enhet för Analys och samordning VT 2013

Vårterminen 2013 erbjuder vi två praktikplatser till drivna och motiverade studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning. Praktiken kommer att vara förlagd till enheten för Analys och Samordning som är en del av avdelningen för Ekonomi och Administration.

Enheten består av 18 personer och ansvarar specifikt för att samordna Sidas arbete med mål- och resultatstyrning, statistikrapportering samt intern styrning och kontroll.

Detta inkluderar ansvar för samordning av arbetet med att ta fram Sidas årsredovisning, budget och prognos, leda Sidas verksamhetsplanering och uppföljning samt statistikrapportering av biståndet. Några av de arbetsområden som specifikt är knutna till intern styrning och kontroll är samordningen av myndighetens arbete med riskanalyser och hantering av kontrollåtgärder, samordning av finansiella styrningen av myndigheten, ledningen av inspektionsverksamheten av utlandsmyndigheterna samt sammanställningen av myndighetens ställningstagande till Riksrevisionens och Internrevisionens granskningar.

Arbetet på enheten innefattar ett nära samarbete med Sidas ledning samt med Utrikesdepartementet och praktikanten kommer att få goda möjligheter att arbeta verksövergripande samt att erhålla gedigna kunskaper om hela Sidas verksamhet.

När? Hur länge? Omfattning?
OBS! Praktikplatsen är tillsatt för vårterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktikplatserna?

Arbetsuppgifterna kommer både att bedrivas självständigt och i nära samarbete med enhetens medarbetare, och inkluderar:

–     Deltagande i de arbetsuppgifter som är knutna till intern styrning och kontroll: säkerhetsställa och granska att myndigheten bedriver en effektiv verksamhet, följer lagar, förordningar och andra regler samt lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av sin verksamhet.

–     Goda möjligheter till att delta i andra områden inom enhetens löpande verksamhet, så som organisering av seminarium.

–     Medverkan i utvecklingen av nya arbetsmetoder.

–     Sammanställande av information och analys inom ISK-området.

–     Erbjudan om kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

 

Önskvärd kompetens/erfarenheter:

–     Studier och/eller erfarenhet och intresse kopplat till offentlig förvaltning.

–     Kunskaper om styrningsfrågor inom staten.

–     Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

–     Goda kunskaper i Excel

–     Erfarenheter av självständigt arbete.

–     Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (Minor Field Study, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

–     Erfarenhet av organisationsutveckling och kännedom om COSO-ramverket.

 

Specifik kompetens/erfarenheter:

Praktikplats 1. Budget-gruppen

Budget-gruppen på enheten för Analys och samordning söker dig som är intresserad av finansiell styrning.  Du bör vara inskriven vid en ekonomutbildning. Meriterande är även vana vid ekonomisystem.

 

Praktikplats 2: Intern Styrning och Kontroll-gruppen

Intern Styrning och Kontroll-gruppen söker praktikant med samhällsinriktad utbildning i grunden, och ett aktivt intresse för att lära dig mer om styrningsfrågor. Du kommer att involveras i Sidas arbete med intern styrning och kontroll, med specifik fokus på riskhantering.

Övrigt
Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och om praktiken ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Praktikanten bör vara beredd på att bistå enheten vid olika slag av insatser vilken ibland kan medföra rent administrativa uppgifter.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser