Sida-RES/Östeuropa

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Våren 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida – RES/Östeuropa-Avdelningen för Reform- och selektivt samarbete, enheten för Östeuropa

Enheten har som mål att stödja länder i Östeuropa med stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder.

Enhetens huvuduppgift är att genomföra gällande samarbetsstrategi för respektive land. Detta ska ske med uppfyllande av gällande kvalitetsnormer.

Vi söker en praktikant för vårterminen 2013. Praktiken är förlagd till enheten på Sidas huvudkontor i Stockholm.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för vårterminen. (Heltid, en termin)

Vad innebär praktiken?

Exempel på arbetsuppgifter:

– Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser

– Stöd till analysarbeten (ex resultatanalys och biståndseffektivitet) sammanställningar och informationsmaterial

– Stöd att koordinera möten och process

– Stöd till internt kvalitetsarbete, ex administrativa och finansiella system

– Delta i andra arbetsprocesser på enheten.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier kopplade till utvecklingsfrågor, EU-frågor eller internationella relationer, goda kunskaper i svenska och engelska, kunskaper i ryska är meriterande, samt goda kunskaper i datahanteringsprogram såsom Officepaketets program och liknande.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av studier/arbete om EU, rättighets- och förvaltningsfrågor är en fördel, liksom frivillighetsarbete inom relevant fält. Erfarenhet från och intresse för den region enheten arbetar med, i detta fall Östeuropa.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng. Du måste vara inskriven på högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad gnom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

 

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser