Sida-Kommunikationsavdelningen

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Våren 2013

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-Kommunikationsavdelningen

Sidas kommunikationsavdelning söker praktikant för vårterminen 2013. Avdelningen består av 13 personer och ansvarar för intern och extern kommunikation, inklusive det särskilda informationsuppdrag om bistånd och globala utvecklingsfrågor som regeringen har gett till Sida. Praktikanten kommer att få arbeta med såväl intern som extern kommunikation och kan vid praktikperiodens slut räkna med att ha praktisk erfarenhet av modernt kommunikationsarbete och gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt vårterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Arbetsuppgifterna är bland andra dessa: • Publicera på Sidas intranät, webbplatser och i sociala medier. • Skriva texter för Sidas intranät, webbplatser och sociala medier. • Delta i arbetet med seminarier, konferenser och andra evenemang. • Göra researcharbete i samband med produktion av kommunikationsmaterial. • Assistera projektledare, kommunikatörer, webbredaktörer och pressekreterare i deras arbete.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Sökande bör ha genomfört större delen av ett program på universitetsnivå med journalistisk eller kommunikationsvetenskaplig inriktning. Kunskap om och intresse för globala utvecklingsfrågor välkomnas. Arbetet kräver god förmåga att sammanställa och analysera information samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information

Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Du kan också vara inskriven som arbetssökande vid arbetsförmedlingen och vara berättigad till praktik inom ramen för arbetsförmedlingens åtgärder. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser