Sida-FORSK

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Våren 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sidas forskningssamarbete

Enheten för Forskningssamarbete ansvarar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor.

Enheten sköter stödet till utvecklingsforskning i Sverige och till internationella forskningsprogram på global nivå inom hälsa, samhällsvetenskap och naturvetenskap/teknik.

Sverige har stött utvecklingsforskning sedan 1975 och Sidas budget för detta cirka 1 miljard kronor. Sidas tre huvudprinciper inom forskningssamarbete:

  • Vi ger      stöd för att förbättra utvecklingsländers förmåga att själva bedriva      forskningsprogram – vi hjälper dem att utveckla sin egen      forskningskapacitet.
  • Vi      stödjer forskning som kan bidra till att lösa viktiga utvecklingsproblem.
  • Vi stödjer svenska forskningsprogram som fokuserar på frågor som har med utveckling och utvecklingssamarbete att göra

 

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för vårterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Kommunikation

Insamlande och organisering av information/resultat inom Sidas forskningssamarbete för rapportering, presentationer och webbpublicering. Skriva texter för webben och ev annat kommunikationsarbete.

Deltagande i enhetens löpande arbete

Assistera forskningssekreterare med olika uppgifter, delta på möten samt evenemang/seminarier som hålls på Sida.


Results-based management (RBM)

Stöd för insamlande och organisering av Sidas stöd till resultatorientering i forskningssamarbetet.

Evenemang
Hjälpa till att anordna de seminarer och konferenser som enheten har planerade till 2013.

 

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående studier vid universitetet

God analytisk förmåga

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

God förmåga att sammanställa information på engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

Intresse för/kunskap om forskning, forskningens roll i samhället, forskningssamarbete eller liknande.

Erfarenhet av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer eller information)

Förmåga att arbeta självständigt, söka information och ta egna initiativ uppskattas.

Övrig information

Praktiken kan endast göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng, du måste vara inskriven på svensk högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är oavlönad. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser