Sida-RES-Västra Balkan ochTurkiet

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Våren 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida – RES-Västra Balkan och Turkiet

Avdelningen för Reform- och selektivt samarbete har som mål

  • att stödja länder i östra Europa med stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder
  • att stimulera och stärka stabila och ömsesidiga relationer mellan svenska partners och partners i låg- och medelinkomstländer främst i Afrika och Asien och därigenom bidra till målet för det internationella utvecklingssamarbetet.Enheternas huvuduppgift är att genomföra gällande samarbetsstrategi för respektive land. Detta ska ske med uppfyllande av gällande kvalitetsnormer.
  • Inom området TAIEX & Twinning har avdelningen ansvar för dessa insatser som också riktar sig mot Nordafrika, Mellanöstern och Östeuropa.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för vårterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Att samordna EU:s  myndighetsstöd, TAIEX & Twinning. Stödja svenska myndigheter gentemot Bryssel.

Detta är ett stöd som riktar sig till länder i Europas närhet, Nordafrika, Mellanöstern och Östeuropa.

Exempel på arbetsuppgifter:
– Publicera inkomna insatser på webben
– Stöd i beredning, genomförande och insatsuppföljning
– Stöd till analysarbeten, sammanställningar och informationsmaterial
– Stöd att koordinera möten
– Stöd till internt kvalitetsarbete, exempelvis administrativa och finansiella system
– Delta i andra arbetsprocesser på avdelningen.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier kopplade till utvecklingsfrågor, EU-frågor eller internationella relationer, goda kunskaper i svenska och engelska (kunskaper i ytterligare relevanta språk är meriterande), samt goda kunskaper i datahanteringsprogram såsom Officepaketets program och liknande.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av studier/arbete om EU, rättighets- och förvaltningsfrågor är en fördel, liksom frivilligarbete inom relevant fält. Erfarenhet från och intresse för Nordafrika, Mellanöstern eller Östeuropa

Övrig information

Tjänsten är placerad på enheten för Västra Balkan &Turkiet men avser ett betydligt bredare arbetsområde.

Praktiken måste göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng. Du måste vara inskriven vid svensk högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser