OBS! INSTÄLLT! Fåtöljensamtal: Markanvändning – en indisk intressekonflikt

12 december, 2012 - kl. 18:00 till 19:30

Markanvändning – en indisk intressekonflikt

Fåtöljensamtal med Gunnel Cederlöf

Säkrad markrätt till lokalbefolkningar leder till försörjningsmöjligheter och ofta en mer hållbar användning av resurser. Trots det saknar miljontals människor som bor vid indiska skogsområden markrättigheter vilket är en av anledningarna till att Forest Rights Act reviderades 2006.

Höstens sista fåtöljensamtal kommer att belysa lokalbefolkningars utsatthet. Bristen på markrätt möjliggör att storskaliga projekt såsom dammbyggen tränger bort lokalbefolkningen från landområden. Även projekt motiverade av miljöskydd och säkrandetav ekosystem i naturreservat har en sådan effekt vilket leder till intressekonflikter. Utsatta människor ställs mot utsatt natur i en nation som dessutom behöver utveckling i form av elektricitet i stor skala eller inkomster från utländska investerare. Indien, med sitt växande inflytande på den globala arenan, kämpar med avvägningar av denna typ och kan på så sätt användas för att exemplifiera svårigheterna. FUF:s seminariegrupp välkomnar Gunnel Cederlöf och hoppas att många tar chansen att komma och diskutera markintressen och dess konsekvenser.

Gunnel Cederlöf disputerade i historia 1997 och arbetar idag som professor i historia vid Uppsala universitet. Efter avhandlingen har hon forskat vid olika forskningsinstitut och vid institutioner vid Uppsala universitet. I sin forskning har Gunnel fördjupat sig i indisk modern historia och ämnesområden såsom politisk ekologi och social förändring. Gunnel är även ordförande i Forum for South Asia Studies vid Uppsala och medredaktör för tidningen Conservation and Society.

OBS! Seminariet är framflyttat till januari!

Vi bjuder på dryck och tilltugg, Varmt Välkomna!

Dela det här:
Publicerat i Kalender