FUF-blad 4 2012

FUF-blad No 4 2012


Efter 50 år av bistånd tittar FUF-bladsredaktionen närmare på olika tendenser inom det svenska biståndsarbetet. Vi ser hur företag genom CSR, Corporate Social Responsibility, tar över allt mer i biståndsvärlden. Vi pratar med nationalekonomen Stefan de Vylder om hur man ska nå ut till fattiga människor och vi tittar på vad som egentligen hände med Politik för Global Utveckling – det dokument som skulle genomsyra all svensk politik. 2012 års FUF-pristagare, Gunnel Axelsson Nycander, skriver därtill om sociala trygghetssystem som vägen till utveckling.

Trevlig läsning!

FUF-blad No 4 2012

Dela det här:
Publicerat i FUF-bladet