Sida-INTEM-Multi

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Våren 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

 

Sida-INTEM-Multi

Enheten INTEM/Multi innehar övergripande ansvar för multilateral koordinering och samarbete på Sida. Multi innehar för nuvarande fem tjänster för detta; En Multilateral Samordnare, en FN/UNDP-samordnare, en FN/UNICEF-samordnare, två Världsbanks-samordnare och två EU-samordnare. Denna praktikant ska stärka enhetens övergripande multilaterala arbete med fokus på kommunikation.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för vårterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

  • · Medverka i sammanställning samt uppdatering av väsentlig multilateral information på Sharepoint, både avdelningssidan och nätverkssidan.
  • · Medverka i koordinera och bidra till framtagandet av multilateral informations material ss. portföljöversikter (per organisation) på Sida, i samarbete med Multisamordnarna, fokalpunkter, Ekostat och CITAT
  • · Medverka till framtagandet av en övergripande multilateral portföljöversikt på Sida
  • · Delta i det övergripande arbetet på Sida med att genomföra regeringens Strategi för Multilateralt Utvecklingssamarbete

Evenemang
Hjälpa till att anordna de seminarier och konferenser som enheten har planerade till våren 2013.

Deltagande i enhetens löpande arbete

Delta i det övergripande arbetet på Sida och annat som enheten har behov av efter avstämning med handledare.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet inom ämnesområde med relevans för enhetens huvudområden (multilaterala frågor)

God analytisk förmåga

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

God förmåga att sammanställa information på engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet, av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer eller information).

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng, du måste vara inskriven på svensk högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser