Dags att betala medlemsavgift för 2013

Nu är 2012 snart slut och vi tackar alla som varit medlemmar i FUF under året och som bidragit till en intressant och givande verksamhet! Tack vare er har vi kunnat fortsätta att vara ett oberoende forum för diskussion och information om utvecklingsfrågor. FUF har under året bland annat arrangerat över 50 seminarier, debatter och filmvisningar, förmedlat praktikplatser till ett 50-tal studenter, ytterligare utvecklat webbforumet biståndsdebatten.se och haft ett 60-tal aktiva studenter knuta till verksamheten som fått möjlighet att arbeta med informationsspridning om utvecklingsfrågor och öka sin egen kompetens inom projektledning, skrivande, evenemangsplanering etc.
Vi hoppas förstås att så många som möjligt vill fortsätta stödja vårt arbete även under 2013!

Medelmsavgiften (150kr för studenter, 200kr för ordinarie medlemskap samt valfritt belopp över medlemskapet för stödmedlemskap) betalas in till bankgiro 702-4532. Istället för OCR-nummer märks inbetalningen med ditt namn och e-mailadress!

 

Dela det här:
Publicerat i Övrigt